Saard Mini Marathon 2019

FUN RUN 5K
Mini Marathon 10K
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา : 10.00 – 18.00 น. รับเสื้อ และหมายเลข สถานที่ : หอประชุมอาคาร 9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
04.00 น. เข้าสู่งาน
05.00 น. เริ่มงาน กิจกรรมบนเวที
05.10 น. อบอุ่นร่างกาย ก่อนการแข่งขัน
05.20 น. พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี
05.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กม.
05.45 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 5 กม.
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลต่าง ๆ / มอบของที่ระลึก แก่นักวิ่ง
 1. เพื่อจัดหารายได้ให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยผ่านโครงการเดิน – วิ่ง
 3. เพิ่มจำนวนนักวิ่งหน้าใหม่
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม
 5. ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไป
1. เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 km. (Fun Run) ค่าสมัคร 350 บาท
แผนที่วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
2. มินิมาราธอน 10.5 km. (Mini Marathon) ค่าสมัคร 500 บาท
แผนที่วิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
1. เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 km. (Fun Run) ค่าสมัคร 350 บาท แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้
ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30 – 39 ปี. อายุ 30 – 39 ปี.
อายุ 40 – 49 ปี อายุ 40 – 49 ปี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป อายุ 50 ปี ขึ้นไป
2. มินิมาราธอน 10.5 km. (Mini Marathon) ค่าสมัคร 500 บาท แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้
ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30 – 39 ปี. อายุ 30 – 39 ปี.
อายุ 40 – 49 ปี อายุ 40 – 49 ปี
อายุ 50 – 59 ปี อายุ 50 – 59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป อายุ 60 ปี ขึ้นไป
แผนที่วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
 1. ประเภทเยาวชน ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ค่าสมัคร 20 บาท (หางบัตรรับของที่ระลึก)
 2. ประเภท VIP สมัครได้ทุกรายการ ค่าสมัคร 1,000 บาท
 1. ถ้วยรางวัลอันดับ 1 – 3 ทุกกลุ่มอายุ
 2. ผู้สมัครทุกท่าน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อ “สอาดเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 2019” ท่านละ 1 ตัว
 3. ผู้สมัครทุกท่าน ทุกระยะทาง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง และเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก ท่านละ 1 เหรียญ
 4. ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับ
 5. ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด 3 รางวัล
 6. จับฉลากหางบัตรของที่ระลึก กลุ่มนักวิ่งเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
ตัวอย่างเสื้อ
ขนาดของเสื้อ
SS S M L XL XXL 3XL
34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
การรับเสื้อ
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 1. โดยใช้เลขที่สมัคร และบัตรประชาชนในการรับเสื้อ พร้อมหมายเลขวิ่ง (BIB)
 2. กรณีสมัครเป็นกลุ่ม ให้นำเลขที่สมัครของทุกคนและบัตรประชาชน คนใดคนหนึ่งในกลุ่ม รับเสื้อและเบอร์วิ่ง
 3. กรณีรับเสื้อและหมายเลขวิ่งแทนคนอื่น ให้นำเลขที่สมัครพร้อมบัตรประชาชนของคนที่สมัครมา จึงจะสามารถรับแทนกันได้
 4. บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง และเสื้อ โดยคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร 50 บาท/ท่าน ผ่านขนส่งเอกชน (Kerry) และจะจัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ 1 สัปดาห์
 5. หมายเหตุ หมายเหตุ บัตรประชาชนสามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้